دکتر بخشایش
Neuroscience Research Center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
لوگو همکاری
کمیته تحقیقات
Brain Awareness Week

اخبار اختصاصی

مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار می کند  کارگاه آموزشی روش های آماری کاربردی در علوم زیستی

مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار می کند کارگاه آموزشی روش های آماری کاربردی در علوم زیستی

1401/03/03
Brain Awareness Week

Brain Awareness Week

1400/12/25
جلسه دفاع از پایان نامه سرکار خانم دکتر  ریتا خیامی

جلسه دفاع از پایان نامه سرکار خانم دکتر ریتا خیامی

1400/11/10
 کارگاه روانسنجی با عنوان

کارگاه روانسنجی با عنوان" ترجمه و اعتباریابی ابزارهای خارجی " در مرکز مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار گردید.

1400/11/10
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی سرکار خانم دکتر  نسیم اطهری بروجنی در مرکز تحقیقات علوم اعصاب  برگزار گردید.

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی سرکار خانم دکتر نسیم اطهری بروجنی در مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار گردید.

1400/10/27
آغاز همکاری مرکز تحقیقات علوم اعصاب با دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان با جلسه دفاع از طرح پژوهشی

آغاز همکاری مرکز تحقیقات علوم اعصاب با دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان با جلسه دفاع از طرح پژوهشی

1400/10/27
عقد تفاهم نامه مرکز تحقیقات علوم اعصاب با دانشگاه و مراکز تحقیقات جهت پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی

عقد تفاهم نامه مرکز تحقیقات علوم اعصاب با دانشگاه و مراکز تحقیقات جهت پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی

1400/10/27
جلسه دفاع از طرح پژوهشی خانم دکتر سارا رمضانی  مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار گردید

جلسه دفاع از طرح پژوهشی خانم دکتر سارا رمضانی مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار گردید

1400/09/09
جلسه دفاع از طرح پژوهشی  ( کارازمایی بالینی ) آقای دکتر کامران عزتی در مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار گردید

جلسه دفاع از طرح پژوهشی ( کارازمایی بالینی ) آقای دکتر کامران عزتی در مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار گردید

1400/09/09
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری سرکار خانم دکتر مریم محمد پور

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری سرکار خانم دکتر مریم محمد پور

1400/08/24
 دومین جلسه کمیته تحقیقات دانشجویی  در مرکز مرکز تحقیقات علوم اعصاب  برگزار گردید.

دومین جلسه کمیته تحقیقات دانشجویی در مرکز مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار گردید.

1400/08/24
جلسه دفاع از پروپوزال  آقای دکتر علی رضا صفری فرد و خانم دکتر نسیم علیپور

جلسه دفاع از پروپوزال آقای دکتر علی رضا صفری فرد و خانم دکتر نسیم علیپور

1400/08/24
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری آقای کیوان حسن زاده

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری آقای کیوان حسن زاده

1400/08/24
 دومین جلسه بررسی طرح ریجستری

دومین جلسه بررسی طرح ریجستری

1400/08/24
جلسه آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت موسس و شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

جلسه آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت موسس و شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

1400/08/13
جلسه دفاع خانم دکتر زهرا جلالی

جلسه دفاع خانم دکتر زهرا جلالی

1400/04/13
جلسه دفاع سرکار خانم دکتر نیوشه صوفی افشار

جلسه دفاع سرکار خانم دکتر نیوشه صوفی افشار

1400/04/13
جلسه دفاع دکتر سارا جانشین

جلسه دفاع دکتر سارا جانشین

1400/04/13
آرشیو
آرشیو
آرشیو