فرم ها و آیین نامه های مربوط به پایان نامه ها:

1- فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه

2- فرم تحویل نسخه های پایان نامه

3- فرم تعیین تاریخ دفاع

4- فرم ثبت پایان نامه

5- فرم دعوت از هیات داوران

6- نمونه طرح پشت جلد فارسی پایان نامه تخصصی - دانشکده پزشکی

7- نمونه طرح پشت جلد انگلیسی پایان نامه تخصصی - دانشکده پزشکی

8- نمونه طرح روی جلد فارسی پایان نامه پزشکی عمومی - دانشکده پزشکی

9- نمونه طرح روی جلد انگلیسی پایان نامه پزشکی عمومی - دانشکده پزشکی

10- نمونه فرم موافقت نامه - رضایت نامه

11. نمونه فهرست شکل ها

12. نمونه فهرست نمودارها

13. نمونه فهرست جداول

14. نمونه صفحه چکیده فارسی

15. نمونه صفحه چکیده انگلیسی

16. نمونه فایل پایان نامه

17. فرم تحویل نسخه پایان نامه

18- فرم تایید عنوان پایان نامه از کتابخانه مرکزی

19- آیین نامه نگارش پایان نامه 


فرم ها و آیین نامه های مربوط به پرپوزال ها:

1.فرم پیش نویس طرح پژوهشی

2. فرم پیش نویس طرح کارآزمایی بالینی

3. فرم مراحل انجام طرح تحقیقاتی در واحد

4. فرم نحوه گزارش پیشرفت و گزارش نهایی تحقیق

5. آئین نامه

6. فرم حق التحقیق

7. فرم رضایت نامه

8. فرم در خواست بررسی طرح های پژوهشی توسط کمیته اخلاق

9. اولویت های پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری در حوزه سلامت در استان گیلان

10. فرم گزارش پیشرفت طرح پژوهشی

11. فرم گزارش پایانی طرح پژوهشی

12. رضایت نامه همکاران طرح

13. افیلیشن استاندارد مرکز

14- افیلیشن استاندارد کمیته تحقیقات دانشجویی

15- افیلیشن استاندارد کمیته تحقیقات دانشجویی در صورت همکاری با مرکز تحقیقات 

16- فرم ترجمان دانش 

 
آخرین بروز رسانی : 1400/06/13 22:17