جلسه دفاع از طرح پژوهشی خانم دکتر سارا رمضانی مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار گردید

جلسه دفاع از طرح پژوهشی خانم دکتر سارا رمضانی مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار گردید

جلسه دفاع از طرح پژوهشی با عنوان " بررسی ارتباط مختصه های QEEG فاز حاد با مهارت تصمیم گیری فاز مزمن در بیماران با سکته مغزی ایسکمیک بستری در بیمارستان پورسینا " روز شنبه 29/08/1400 در مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار گردید.

جلسه دفاع از طرح پژوهشی خانم دکتر سارا رمضانی مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی گیلان جلسه دفاع از طرح پژوهشی  با عنوان " " بررسی ارتباط مختصه های QEEG فاز حاد با مهارت تصمیم گیری فاز مزمن در بیماران با سکته مغزی ایسکمیک بستری در بیمارستان پورسینا " روز شنبه 29/08/1400 در این مرکز برگزار گردید. جناب آقای علی جامی  از همکاران طرح در جلسه حاضر و به ارائه طرح پرداخته است  .دکتر سارا رمضانی به عنوان مجری طرح و آقایان مسعود شعبانی و محمد علی یزدانی پور از همکاران طرح  به در جلسه حاضر بودند، همچنین در این جلسه دکتر محمد رستم پور ، دکتر یاسر مودبی و دکتر ایرج آقائی   به عنوان اساتید داور این پایان نامه حاضر بودند.

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت
عکاس

مدیر سایت

تعداد نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

آخرین بروز رسانی : 1400/09/09 10:07