ردیف

اعضای هیئت پژوهشی (به ترتیب حروف الفبا(

1

 

 

 دکتر ایرج آقایی

2

 

دکتر نعمت الله آهنگر 

 

3

 

دکتر سیروس امیرعلوی

 

4

 

 

 دکتر سروش بخشی

5

 

 

 دکتر مظفر حسینی نژاد

6

 

دکتر بهروز خاکپور

 

7

 

دکتر محمد رستم پور

 

8

 

 

 دکتر سارا رمضانی

9

 

دکتر ظهیر ریحانیان

 

10

 

 

 دکتر سجاد سعادت

11

 

 

 دکتر بهرام سلطانی تهرانی

12

 

دکتر مریم  شکیبا

13

 

 

دکتر ساسان عندلیب 

14

 

 

 دکتر یاسر مودبی

15

 

 

دکتر زلیخا گلی پور

 

«معرفی اعضای مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی گیلان»

اعضای هیئت موسس (به ترتیب حروف الفبا)

1

 

دکتر ملک معین انصار

دکترای بیوشیمی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو مؤسس مرکز تحقیقات علوم اعصاب

CV

Email: Ansar_moien@yahoo.com

2

 

دکتر پروین بابایی

دکترای فیزیولوژی

استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو مؤسس مرکز تحقیقات علوم اعصاب

CV 

Email: p_babaei@yahoo.com

   

 

3

 

دکتر بابک بخشایش

متخصص داخلی اعصاب

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

رئیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب

CV

Email: babak.bakh@gmail.com

4

 

دکتر عالیا صابری

متخصص داخلی اعصاب

استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو مؤسس مرکز تحقیقات علوم اعصاب

CV

 Email:Alia.saberi.1@gmail.com 

5

 

دکتر زیور صالحی

دکترای زیست شناسی(ژنتیک مولکولی)

استاد دانشگاه گیلان

عضو مؤسس مرکز تحقیقات علوم اعصاب

CV

Email:geneticzs@yahoo.co.uk 

 

6

دکتر فرهاد مشایخی

دکترای زیست شناسی (بیولوژی تکوینی)

استاد دانشگاه گیلان

عضو مؤسس مرکز تحقیقات علوم اعصاب

CV

Email: mashayekhi@guilan.ac.ir

 

 

 

7

دکتر ابراهیم نصیری

دکترای آناتومی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو مؤسس مرکز تحقیقات علوم اعصاب

CV

 Email:ebrahimnasiri@gmail.com

 

 

8

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک 


متخصص جراحی و مغز و اعصاب

استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو مؤسس مرکز تحقیقات علوم اعصاب

CV

Email: yousefzadeh@gtrs.ir 

 
           

 

آخرین بروز رسانی : 1400/08/13 15:39