بیانیه ماموریت (رسالت):

این مرکز در صدد است با استفاده از محققین و نیروی انسانی کارآمد از طریق پژوهش و توسعه علم و نوآوری با محوریت علوم اعصاب به اهداف زیر دست یابد:

1-انجام تحقیقات بنیادی در راستای توسعه و افزایش دانش در زمینه علوم اعصاب

2-انجام پژوهش های بالینی در جهت ارتقاء روش های تشخیصی و درمانی در زمینه اختلالات و بیماریهای علوم اعصاب

3-ایجاد ارتباط بین علوم پایه و علوم بالینی در زمینه علوم اعصاب

4-ایجاد بستر مناسب برای تربیت محقیقن در زمینه علوم اعصاب

5-ارتباط موثر بین پژوهش و بخش خصوصی

6- تکمیل حلقه های علم، تحقیق، فناوری، تولید و بهره برداری ازدانش.

چشم انداز:

تحقیق و پژوهش در زمینه علوم اعصاب جهت تولید علم و افزایش کیفی روش های تشخیصی و درمانی و ارتقاء این مرکز بعنوان مرکز پیشرو در علم اعصاب در سطح ملی و بین المللی تا سال 1404

   
آخرین بروز رسانی : 1400/06/04 00:00