حیطه های تحقیقاتی:

 

Psychoanalysis

Cognitive Neuroscience

Cognitive Rehabilitation

Neroscience of Reward System

Gaurnul Clubs

Clinical Neuroscience

  (qEEG, ERPT, MRS)Advansed technologies in Neuroscience

  Deep Learning & Machine Learning

Non-invasive Neuromodulation

 Pathogenesis mechanisms of GBM 

 Pathogenesis mechanisms & pharmacological intervention of neurological diseases 

Neuropathogenesis of Neurological diseases

Neuroregeneration 

Physiology & pharmacology of learning & memory

Metabolic syndrome

Exercise & Cognition with a focus on mechanisms of learning & memory

physiology of Alzheimer‘s disease

عضو هیات علمی

حیطه های پژوهشی

دکتر بابک بخشایش اقبالی 

MS ، تشنج ، صرع ، سردرد ، میگرن ، استروک ، نورومادولاسیون غیر تهاجمی 

دکتر ملک معین انصار

درد، نوروپاتی، NO، آپوپتوز

دکتر پروین بابایی

آلزایمر، حافظه و یادگیری

دکتر سیروس امیر علوی 

سردرد ، درد نوروپاتیک ، نورالژی ترژینال ، نورومادولاسیون غیر تهاجمی ، میگرن 

دکتر محمد رستم پور

حافظه و صرع

دکتر سجاد رضایی

ابعاد روانی بیماریهای عصبی

دکتر سارا رمضانی

MRS ، QEEG  نورومادولاسیون غیر تهاجمی ، نوروساینس شناختی ، استروک ، ضایعات تروماتیک مغز ، گلوپلاستومامولتیفرم

   Deep Learning & Machine Learning

دکتر ایرج آقایی 

حافظه ، یادگیری ، مدل حیوانی صرع ، نروفیزیولوژی 

Neurodegenradiue/Gpilesy/Seizure/Stress-PTSD/Stroke/ Electrophysiolog

دکتر آرش زمینی

صدمات اعصاب محیطی و مرکزی،

Spinal cord injury, scaffold

دکتر سجاد سعادت  روانسنجی در بیمارهای نورولوژی و سایکیاتریک 

دکتر عالیا صابری

ام اس، استروک، تشنج، درد

دکتر زیور صالحی

ژنتیک مولکولی

دکتر سروش بخشی   نوروساینس شناختی 
دکتر کامران عزتی  اختلالات حرکتی بعد از ضایعات عصبی 
دکتر شاهرخ یوسف زاده  ضایعات تروماتیک مغز ، نروسرجری ،  گلوپلاستومامولتیفرم

دکتر فرهاد مشایخی

اوتیسم، ام اس،

Neurodegenerative disease

دکتر یاسر مودبی

استروک ، خون ریزی های داخل مغز 

دکتر ساسان عندلیب نوروساینس پایه ، نوروسرجری ، نورو لوژی 

دکتر مظفر حسینی نژاد

استروک ، نوروماسکولار، Clinical Neuroscience

دکتر نعمت الله اهنگر 

 Pathogenesis mechanisms of GBM 

 Pathogenesis mechanisms & pharmacological intervention of neurological diseases 

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 1400/09/10 08:12