لیست اخبار صفحه :1
Brain Awareness Week
Brain Awareness Week

Brain Awareness Week

Brain Awareness Week is celebrated annually in the third week of March globally

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی سرکار خانم دکتر  نسیم اطهری بروجنی در مرکز تحقیقات علوم اعصاب  برگزار گردید.
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی سرکار خانم دکتر نسیم اطهری بروجنی در مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار گردید.

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی سرکار خانم دکتر نسیم اطهری بروجنی در مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار گردید.

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی سرکار خانم دکتر نسیم اطهری بروجنی در مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار گردید.

آغاز همکاری مرکز تحقیقات علوم اعصاب با دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان با جلسه دفاع از طرح پژوهشی
جلسه دفاع از طرح پژوهشی مشترک مرکز تحقیقات علوم اعصاب با دانشگاه آزاد واحد لاهیجان

آغاز همکاری مرکز تحقیقات علوم اعصاب با دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان با جلسه دفاع از طرح پژوهشی

جلسه دفاع از طرح پژوهشی مشترک مرکز تحقیقات علوم اعصاب با دانشگاه آزاد واحد لاهیجان برگزار شد

    آخرین بروز رسانی : 1402/03/13 12:12