کارگاه روانسنجی با عنوان" ترجمه و اعتباریابی ابزارهای خارجی " در مرکز مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار گردید.

کارگاه روانسنجی با عنوان" ترجمه و اعتباریابی ابزارهای خارجی " در مرکز مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار گردید.

کارگاه روانسنجی با عنوان" ترجمه و اعتباریابی ابزارهای خارجی " در مرکز مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار گردید.

کارگاه روانسنجی با عنوان" ترجمه و اعتباریابی ابزارهای خارجی " در مرکز مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی گیلان کارگاه روانسنجی با عنوان " ترجمه و اعتباریابی ابزارهای خارجی " روز شنبه  2 بهمن  ماه  1400 به مدت 4 ساعت در این مرکز برگزار گردید. دکتر سجاد سعادت به عنوان مدرس کارگاه در جلسه فوق حاضر بوده است . به شرکت کنندگان در کارگاه از طرف معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گواهی اعطا گردید.

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت
عکاس

مدیر سایت

تعداد نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

آخرین بروز رسانی : 1400/11/10 09:35