مطالب آموزشی عمومی

خونریزی مغزی (آموزش به بیمار)

خونریزی و سکته مغزی (آموزش به بیمار)

تغذیه در بیماران سکته مغزی(آنچه همراهان باید بدانند)

آموزش مراقبت در منزل از بیماران سکته مغزی

بیماری فشار خون (آموزش مراقبت درمنزل از بیماران)

فشار خون (آنچه بیماران باید بدانند)

مراقبت از بیماران ام اس (آنچه همراهان باید بدانند)

ضربه به سر

خونریزی زیر عنکبوتیه(SAH) (آنچه همراهان باید بدانند)

مراقبت و درمان در تشنج (آموزش به بیمار)

آموزش مراقبت درمنزل از بیماران مبتلا به تشنج (آنچه بیماران و همراهان باید بدانند)

پاراپلژی(آنچه همراهان باید بدانند)

آموزش مراقبت از بیماران گیلن باره در منزل(آنچه همراهان باید بدانند)

آموزش مراقبت درمنزل ازبیماران میاستنی گراو

پارکینسون (آنچه بیمار باید بداند)

هیدروسفالی و شنت گذاری

دستورالعمل گام به گام تزریق داروی clexane به خود

کرانیوسینوستوزیس (آنچه پرستار باید بداند)

آنوریسم (آنچه بیماران باید بدانند)

تومور مغزی (آنچه بیماران باید بدانند)

آبسه مغزی (آنچه بیماران باید بدانند)

مننژیت

آموزش به بیمار مبتلا به DVT یا ترمبوز ورید عمقی

آموزش به بیمار شکستگی مهره کمر

دیسک کمر

فیزیوتراپی تنفسی (آنچه بیماران و همراهان باید بدانند)

آموزش به بیمار در چست تیوب گذاری (لوله گذاری داخل قفسه سینه)

مراقبت های پرستاری از لوله ی تراکئوستومی

سندرم کارپاتانل

دیسک گردن

ترومای گردن

تومورهای نخاعی (آنچه همراهان باید بدانند)

زخم بستر (آموزش به بیمار)

آخرین بروز رسانی : 1400/06/13 22:17