ردیف

عنوان طرح

نام طرح دهنده

اسامی همکاران

1

بررسی ارتباط وضعیت شناختی و ناتوانی عملکردی در بیماران دچار سکته مغزی مراجعه کننده به کلینیک مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1396

دکتر مظفر حسینی نژاد

دکتر عالیا صابری، دکتر سجاد رضائی، دکتر سعیده صالحی، بهادر حسن زاده، دکتر ساسان عندلیب، دکتر سارا رمضانی، دکتر مصطفی گلشکن، دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک، دکتر محمدرضا امام هادی

2

بررسی میزان شیوع و بروز بیماری مولتیپل اسکلروزیس در استان گیلان 96-1395

دکتر مظفر حسینی نژاد

دکتر حمیدرضا حاتمیان، دکتر مریم شکیبا، دکتر سعیده صالحی، حورا بخشی

3

بررسی نقش آنزیم­های AMPK و mTOR در بهبود حافظه احترازی ناشی از آدیپونکتین و میزان بیان IRS1 در هیپوکمپ مدل تجربی آلزایمر

 

دکتر کامبیز رهام پور

دکتر پروین بابایی، دکتر عادله جعفری، سمیرا رشتیانی

4

بررسی فراوانی استفاده از داروهای ضد انعقادی جدید وعوامل تعیین کننده آن در بیماران با استروک ایسکمیک ناشی از فیبریلاسیون دهلیزی غیردریچه ای مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در سال های 95 و 96

دکتر یاسر مودبی

دکتر عالیا صابری، دکتر مظفر حسینی نژاد، دکتر مریم شکیبا، دکتر سارا علیمحمدی

5

مقایسه اثر تزریق آپوتل و پتدین در تسکین درد پس از عمل لامینکتومی

دکتر محمدرضا امام هادی

دکتر حمید بهزادنیا، دکتر ساسان عندلیب، دکتر سیف ا... جعفری، دکتر محمرضا زمانی دوست

6

بررسی ارتباط سندرم متابولیک با میگرن؛ بیمارستان پورسینا رشت سال 1395

 

دکتر بابک بخشایش

دکتر بهرنگ معتمد، محمدجواد قنبرخواه ،امیرحسین شمشادی، محمدرضا جاوید، هانیه شادرو، محمدحسین یکتای-کوشالی

7

بررسی اثر فلاونوئید  گلیکوزیدی خالص برگ ازگیل بر شاخص های استرس اکسیداتیو و آپوپتوز در مغز موش های آلزایمری ماده

دکتر پروین بابایی

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک، دکتر عادله جعفری، سمانه قربانی

8

ارزیابی گرافت عصبی گاوی بر ترمیم جراحت عصب سیاتیک موش صحرایی

 

دکتر آرش زمینی

دکتر ادیب زنده دل، سارا صیاد فتحی

9

تعیین ارتباط بین ژنوتیپ ها و آلل ها ی ژنهای هدف p53  با مننژیوما . یک مطالعه مورد-شاهدی در بیمارستان پورسینای رشت در سال 1396

دکتر زیور صالحی-دکتر عالیا صابری

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک، دکتر فرهاد مشایخی، دکتر عالیا صابری، دکتر مریم شکیبا، سهیل مشایخی

10

بررسی فراوانی مقاومت به آسپرین و عوامل مرتبط با آن در مصرف کنندگان پیشگیرانه آسپرین

دکتر عالیا صابری

دکتر مریم شکیبا، فاطمه عاشوری، بهادر حسن زاده، دکتر سعیده آقایاری

11

مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به  مالتیپل اسکلروزیس(MS) مصرف کننده داروی Fingolimod وCinnovex مراجعه کننده  به کلینیک های نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان  و انجمن ام اس گیلان در سال 96

دکتر عالیا صابری

دکتر سجاد رضائی، دکتر شاهرخ یوسف زاده، دکتر حمید رضا حاتمیان، دکتر بابک بخشایش، دکتر سید علی رودباری، دکتر امیر رضا قایقران، دکتر فاطمه ملاحسینی، دکتر بهادر حسن زاده، دکتر سعیده آقایاری

12

بررسی طول مدت بستری و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سکته مغزی بستری در مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت  در  سال 1396-1395

دکتر عالیا صابری

دکتر مریم شکیبا، دکتر سجاد رضائی، مظفر حسینی نژاد، دکتر ساسان عندلیب، دکتر سارا رمضانی، دکتر مصطفی گلشکن، دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک، دکتر محمدرضا امام هادی، شادمان رضاماسوله، مائده مجیدی شاد

13

بررسی تاثیر مداخله استفاده اجباری از اندام مبتلا  و تحریک الکتریکی عملکردی بر روی عملکرد اندام فوقانی بیماران مبتلا به سکته مغزی در مرحله تحت حاد بهبودی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در سال  1396

دکتر عالیا صابری

دکتر کامران عزتی، دکتر مریم شکیبا، دکتر کتایون اسماعیلی، دکتر امیر رضا قایقران، دکتر یاسر مودبی

14

بررسی اثر فلاونوئیدهای برگ ازگیل (Mespilus germanica) بر بیان فاکتور نسخه برداری  Nrf-2 در سلولهای مغز در مدل آلزایمر ناشی از آمیلوئید بتا 1-42

دکتر عادله جعفری

دکتر پروین بابائی، دکتر کامبیز رهام پور

15

بررسی فراوانی درگیری میوفاشیال در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت در سال 1396

دکتر کامران عزتی

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک، دکتر عالیا صابری، فرزانه فتحی دخت

16

بررسی اثرات وابسته به دوز لیزرتراپی کم توان و پرتوان روی درد و پارامترهای الکتروفیزولوژیک عصب مدین در افراد مبتلا به سندروم تونل کارپال

دکتر کامران عزتی

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک، دکتر عالیا صابری، دکتر بابک بخشایش، دکترمحمدرضا امام هادی، دکتر ابراهیم نصیری، سحر السادات منصوری

18

تأثیر رولیپرام بر میزان آپوپتوز ، آنژیوژنز، شاخص  Ki67و رشد تومور و بقای موش های سوری BALB/c  حامل زنوگرافت هتروتوپیک گلیوبلاستوما C6 رت

دکتر سارا رمضانی

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک، دکتر محمدتقی جغتایی، دکتر نسیم وثوقی، دکتر عالیا صابری

19

تشخیص افتراقی درد ناشی از بیرون زدگی دیسک کمر و سندروم درد میوفاشیال با استفاده از تصویر برداری MRI وآزمون های بالینی در بیماران مبتلا  به کمردرد مزمن مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در سال 1396

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک

دکتر محمدرضا امام هادی، دکتر کامران عزتی، دکتر مریم شکیبا، دکتر جعفر حسین زاده

20

بررسی مقایسهﺍﯼ اثربخشی اندانسترون با پرومتازین در درمان بیماران مبتلا به سرگیجه حاد محیطی مراجعه کننده به اورژانس  بیمارستان پورسینا سال 1397-1396

دکتر عالیا صابری

سارا ستوهیان، دکتر احسان کاظم نژاد، دکتر سیدهاشم پورشفیعی

21

بررسی فراوانی دردهای میوفاشیال انتشاری ستون فقرات گردنی به دست و همبستگی آن با شدت درد و میزان ناتوانی در بیماران مبتلا به گردن درد مزمن غیراختصاصی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت در سال 1396

دکتر کامران عزتی

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک، دکتر عالیا صابری، دکتر سیدمهدی ضیاء ضیابری، دکتر علی داوودی، سحر پارسا

22

بررسی تاثیر جریان پالس ولتاژ بالا روی درد،افیوژن و دامنه حرکتی بیماران مبتلا به درد قدامی زانو مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا 1396

دکتر کامران عزتی

دکتر علی داوودی، دکتر مهران سلیمانها، دکتر سیدمهدی ضیاء ضیابری، عاطفه نجفی، زینب ریوفی

23

بررسی مرگ داخل بیمارستانی ناشی از موارد شدید سکته مغزی ایسکمیک و هموراژیک و ارتباط آن با وضعیت اجتماعی و اقتصادی بیماران شهری و روستایی پذیرش شده در بخش داخلی اعصاب بیمارستان پورسینا رشت 1397-1398

دکتر مظفر حسینی نژاد، دکتر یاسر مودبی

دکتر احسان کاظم نژاد، نسترن محسنی

24

مقایسه میزان بهبودی عملکرد عضله تری سپس پس از بازسازی اولیه شبکه بازویی در بزرگسالان قرار گرفته  تحت روش های مختلف عمل جراحی ترانسفر عصبی در بیمارستان های رشت از سال 90 تا سال 97

دکتر محمدرضا امام هادی،

دکتر ساسان عندلیب ، دکتر حمید بهزادنیا، دکتر هادی نوذری گلسفید

25

بررسی مقایسه ای اثربخشی و تحمل پذیری سیناریزین و بتاهیستین به تنهایی و ترکیب دو دارو در درمان بیماران مبتلا به سرگیجه حاد محیطی، مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت طی سال های 1397 تا 1398

دکتر پیمان اسدی

دکتر سیّد مهدی ضیاءضیابری، دکتر احسان کاظم نژاد، دکتر کریم وطن پرست

 

26

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه چای کوهی( Stachys lavandulifolia ) بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری نر

دکتر حمید بهزادنیا

دکتر حمید بهزادنیا، دکتر ایرج آقایی، دکتر شروین قدرجانی، دکتر محمدرضا امام هادی

27

بررسی  فراوانی یافته های غیر طبیعی اکوی ترانس توراسیک . عوامل مرتبط با آن  در بیماران با سکته مغزی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا

دکتر یاسر مودبی، دکتر ساسان عندلیب

دکتر یاسرمودبی، دکتر امیررضا قایقران،  دکتر مریم شکیبا، ریحانه گلی چناری

28

بررسی اثر فلوکستین و سوماتریپتان بر شکل پذیری سیناپسی هیپوکمپ و علائم افسردگی ناشی از استرس ملایم مزمن در موش های صحرایی نر

دکتر کامبیز رهام پور

دکتر بهروز خاکپور

دکتر محمد رستم پور

مژده زینلی پور

حمید مروتی

29

بررسی ارتباط بین اختلالات رفتاری بیش فعالی و اوتیسم و دریافت بیهوشی عمومی زیرچهار سال

دکتر عباس صدیقی نژاد

دکتر گلاره بی آزار- دکتر زهرا عطرکار روشن- دکتر عالیا صابری- دکتر الهام بیدآبادی

30

بررسی فراوانی کلسیفیکاسیون پینه ال در بیماران با و بدون سکته مغزی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا 

دکتر یاسر مودبی،

دکتر ساسان عندلیب- دکتر عنایت الله همایی راد- دکتر سیما فلاح ارض پیما

31

بررسی اثر بخشی چارت انسولین در کنترل هایپرگلایسمی به صورت وریدی و زیرجلدی در ‌بیماران دیابتی مبتلا به سکته مغزی ایسکیمیک و مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینای رشت  در سال 1397

دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری

دکتر وحید منصف کسمایی، دکتر بهرنگ  معتمد، دکتر بابک بخشایش، دکتر احسان کاظم نژاد

32

بررسی تاثیر تحریک فراجمجمه‌ای دو نیمکره‌ای بر عملکرد کلامی در بیماران مبتلا به آفازی بروکا ناشی از استروک ایسکمیک در فاز تحت حاد

دکتر کامبیز رهام پور

دکتر عالیا صابری، دکتر ساسان عندلیب، دکتر کامران عزتی

34

بررسی ارتباط دیابت ملیتوس نوع دو و عوامل خطر مهم آن و آلزایمر در یک جمعیت ایرانی

دکتر ساسان عندلیب

دکتر امیررضا قایقران، دکتر یاسر مودبی

36

بررسی تاثیر مصرف خوراکی نانوکورکومین بر علائم بالینی و سطح سرمی فاکتور التهابی IL-6 در بیماران مبتلا به سکته ی مغزی ایسکمیک- کارآزمایی بالینی دوسوکور

دکتر عالیا صابری

دکتر ساسان عندلیب، دکتر یاسر مودبی- دکتر اشکان کریمی، سمانه قربانی شیرکوهی

38

تاثیر تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای دو نیمکره ای همراه  با فیزیوتراپی روتین  بر عملکرد حرکتی اندام فوقانی در  بیماران استروک ایسکمیک با  همی پلژی

دکتر سارا رمضانی

دکتر ظهیر ریحانیان، دکتر کامران عزتی، دکتر مظفر حسینی نژاد

39

بررسی فراوانی تزریق ترومبولیتیک داخل وریدی در موارد کد سکته مغزی حاد و عوامل همراه در بیمارستان پورسینا طی دوسال 1396 و 1397

دکتر یاسر مودبی

دکتر عنایت اله همایی راد، دکتر امیررضا قایقران

40

مقایسه پیامدها و عوارض در بیماران آسیب مغزی سالمند درمان شده به روش جراحی با روش محافظه کارانه

دکتر ظهیر ریحانیان

دکتر ساسان عندلیب، دکتر بابک علیجانی، دکتر شروین قدرجانی

 

 
آخرین بروز رسانی : 1400/06/02 23:25