ردیف

عنوان پایان نامه ها

سال دفاع

استاد راهنما

1

تشخیص افتراقی درد ناشی از بیرون زدگی دیسک کمر و سندروم درد میوفاشیال با استفاده از تصویر برداری MRI وآزمون های بالینی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در سال 1396

1396

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک

2

بررسی فراوانی مقاومت به آسپرین و عوامل مرتبط با آن در مصرف کنندگان پیشگیرانه آسپیرین

1395

دکتر عالیا صابری

3

بررسی طول مدت بستری و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سکته مغزی بستری در مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت در سال 1396-1395

1395

دکتر عالیا صابری

4

بررسی تاثیر مداخله استفاده اجباری از اندام مبتلا و تحریک الکتریکی عملکردی بر روی عملکرد اندام فوقانی بیماران مبتلا به سکته مغزی در مرحله تحت حاد بهبودی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در سال 1396

1396

دکتر عالیا صابری

5

بررسی نقش مارکرهای پروکلسی تونین و پروتئین میکسوویروس نوع A در تشخیص افتراقی مننژ یت باکتریال و ویرال در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی پورسینا و هفده شهریور رشت در سال 96

1396

دکتر عالیا صابری

6

بررسی مقایسهﺍﯼ اثربخشی اندانسترون وریدی با پرومتازین عضلانی در درمان بیماران مبتلا به سرگیجه حاد محیطی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینا سال 1396

1396

دکتر عالیا صابری

7

مقایسه اثر تزریق آپوتل و پتدین در تسکین درد پس از عمل لامینکتومی

1395

دکتر محمدرضا امام هادی

8

بررسی فراوانی یافته های اتیولوژیک در بیماران مبتلا به سندرم تونل کوبیتال عمل شده در بیمارستانهای جراحی عصب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1396

دکتر محمدرضا امام هادی

9

مقایسه میزان بهبودی عملکرد عضله تری سپس پس از بازسازی اولیه شبکه بازویی در بزرگسالانی که تحت روش های مختلف عمل جراحی ترانسفر عصبی قرار رفتند

1396

دکتر محمدرضا امام هادی، دکتر حمید بهزادنیا

10

اثرات تحریک و تخریب الکتریکی هسته نوکلئوس آکومبنس روی وابستگی موشهای Rat به مورفین

1396

دکتر حمید بهزادنیا

11

بررسی فراوانی دردهای میوفاشیال انتشاری ستون فقرات گردنی به دست در بیماران مبتلا به گردن درد مزمن غیراختصاصی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت در سال 1396

1396

دکتر کامران عزتی

12

بررسی میزان شیوع و بروز بیماری مولتیپل اسکلروزیس در استان گیلان 96-1395

1395

دکتر مظفر حسینی نژاد

13

بررسی ارتباط وضعیت شناختی و توانایی عملکردی در بیماران دچار سکته مغزی در ناحیه هسته های قاعده ای، مراجعه کننده به کلینیک مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1396

1396

دکتر مظفر حسینی نژاد

14

بررسی فراوانی استفاده از داروهای NOAC وعوامل پیش بینی کننده آن در بیماران با استروک ایسکمیک ناشی از فیبریلاسیون دهلیزی غیردریچه ای مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا و عوامل همراه آن

1396

دکتر یاسر مودبی

15

ارزیابی مهمترین معیارهای تعیین کننده سن بیولوژیکی مهره های سرویکال بر اساس MRI و مقایسه آن با سن تقویمی بیماران مراجعه کننده به مراکز تصویربرداری شهر رشت در سال 1396

1396

دکتر احمد علیزاده، دکتر مظفر حسینی نژاد

16

بررسی مرگ داخل بیمارستانی ناشی از سکته مغزی ایسکمیک و هموراژیک و ارتباط آن با وضعیت اجتماعی و اقتصادی بیماران شهری و روستایی پذیرش شده در بخش داخلی اعصاب بیمارستان پورسینا رشت 1397-1398

1396

دکتر مظفر حسینی نژاد، دکتر یاسر مودبی

17

مقایسه میزان بهبودی عملکرد عضله تری سپس پس از بازسازی اولیه شبکه بازویی در بزرگسالانی که تحت روش های مختلف عمل جراحی ترانسفر عصبی قرار گرفتند

1396

دکتر محمدرضا امام هادی، دکتر ساسان عندلیب

18

بررسی مقایسه ای اثربخشی و تحمل پذیری سیناریزین و بتاهیستین به تنهایی و ترکیب دو دارو در درمان بیماران مبتلا به سرگیجه حاد محیطی، مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت طی سال های 1397 تا

1397

دکتر پیمان اسدی

19

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه چای کوه( Stachys lavandulifolia ) بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری نر

1397

دکتر حمید بهزادنیا

20

بررسی ارزش تشخیصی و بهره درمانی اکوی ترانس توراسیک بیماران با سکته مغزی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا

1397

دکتر یاسر مودبی، دکتر ساسان عندلیب

21

بررسی عوامل مرتبط با دانسیته سینوس وریدی مغز در سی تی اسکن بدون کنتراست

1397

دکتر سیما فلاح ارض پیما

22

بررسی ارتباط بین اختلالات رفتاری بیش فعالی و اوتیسم و دریافت بیهوشی عمومی زیرچهار سال

1397

دکتر یاسر مودبی- دکتر ساسان عندلیب

23

بررسی فراوانی کلسیفیکاسیون پینه ال در بیماران با و بدون سکته مغزی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا 

1398

دکتر بهرام نادری نبی

24

مقایسه تاثیر تحریک الکتریکی از طریق پوست و دولکستین بردرد نوروپاتی پریفرال دیابتی

1397

دکتر سید مهدی ضیا ضیابری

25

بررسی اثر بخشی چارت انسولین در کنترل هایپرگلایسمی به صورت وریدی و زیرجلدی در ‌بیماران دیابتی مبتلا به سکته مغزی ایسکیمیک و مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینای رشت در سال 1397

1397

دکتر کامبیز رهام پور، دکتر عالیا صابری

26

بررسی تاثیر تحریک فراجمجمه‌ای دو نیمکره‌ای بر عملکرد کلامی در بیماران مبتلا به آفازی بروکا ناشی از استروک ایسکمیک در فاز تحت حاد

1398

دکتر یاسر مودبی

27

مقایسه اثربخشی ملاتونین و کوتیاپین در بیماران مبتلا به دلیریوم پس از سکته ی مغزی خفیف

1397

دکتر امیررضا قایقران، دکتر ساسان عندلیب

28

بررسی ارتباط دیابت ملیتوس نوع دو و عوامل خطر مهم آن و آلزایمر در یک جمعیت ایرانی

1397

دکتر مظفر حسینی نژاد

29

مقایسه ی پیامد های تزریق موضعی کورتیکواستروئید تحت گاید سونوگرافی و لیزردرمانی پرتوان در سندرم تونل کارپال (CTS) خفیف و متوسط

1398

دکتر عالیا صابری، دکتر مظفر حسینی نژاد

30

بررسی تاثیر مصرف خوراکی نانوکورکومین بر علائم بالینی و سطح سرمی فاکتور التهابی IL-6 در بیماران مبتلا به سکته ی مغزی ایسکمیک- کارآزمایی بالینی دوسوکور

1398

دکتر ظهیر ریحانیان- دکتر سارا رمضانی

31

تاثیر تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای دو نیمکره ای همراه با فیزیوتراپی روتین بر عملکرد حرکتی اندام فوقانی در بیماران استروک ایسکمیک با همی پلژی

1398

دکتر یاسر مودبی

32

بررسی فراوانی تزریق ترومبولیتیک داخل وریدی در موارد کد سکته مغزی حاد و عوامل همراه در بیمارستان پورسینا طی دوسال 1396 و 1397

1398

دکتر کامران عزتی، دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک

33

بررسی اثرات لیزردرمانی کم توان بر روی درد̩ دامنه حرکتی و ادما در بیماران مبتلا به سندروم درد کشککی رانی در بیمارستان پورسینای رشت در سال 1398

1398

دکتر مظفر حسینی نژاد- دکتر یاسر مودبی

34

بررسی اثر پیش گویی کننده نمره ASPECTS درتصاویر CT اولیه و 48 ساعته بر ناتوانی بیماران سکته مغزی ایسکمیک حاد

1398

دکتر مظفر حسینی نژاد- دکتر ساسان عندلیب

35

بررسی اثر پیش گویی کننده موقعیت انفارکت در نواحی مغزی ASPECTS بر ناتوانی بیماران سکته مغزی ایسکمیک حاد

1398

دکتر علی اکبر صمدانی، دکتر حمید بهزادنیا

36

بررسی عملکرد اپی ژنتیک ژن های MMP9 و CD44 در بیماران مبتلا به تومور های سرطانی گلیوبلاستوما مولتی فرم با سابقه بدخیمی های گوارشی و یا بیماری های گوارشی زمینه ساز بدخیمی گوارشی

1398

دکتر بابک علیجانی، دکتر حمید بهزادنیا

37

بررسی پیامدها و عوارض پس از جراحی بروش اندوسکوپیک اندونازال (EEA) در بیماران مبتلا به ضایعات کرانیوسرویکال در بیمارستان های رشت بین سالهای 92-98

1398

دکتر ظهیر ریحانیان، دکتر ساسان عندلیب

38

مقایسه پیامدها و عوارض در بیماران آسیب مغزی سالمند درمان شده به روش جراحی با روش محافظه کارانه

1398

دکتر بابک علیجانی، دکتر ظهیر ریحانیان

39

بررسی میزان اثر اکتیلاز ( rt-PA) داخل بطنی در بیماران خونریزی درون بطنی IVH)) خودبخودی

1398

دکتر یاسر مودبی- دکتر ساسان عندلیب

   
آخرین بروز رسانی : 1400/06/13 22:17