ردیف

عنوان طرح ها

طرح دهنده

سال تصویب

سمت اجرایی در طرح فوق

1

بررسی فراوانی کانتیوژن و خونریزی داخل مغزی تاخیری و عوامل همراه در بیماران با ضربه سر بستری در بیمارستان پورسینای رشت در سال 85-1384

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک

1385

مجری

2

بررسی ارتباط اختلال عملکرد ارگانهای غیر عصبی با پیامد در اسیب شدید ترومایی مغز (TBI)

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک

1388

مجری

3

ارتباط غلظت سرمی اینترلوکین ها با پیامد در ترومای شدید سر

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک

1389

مجری

4

بررسی عوامل مرتبط با سطح کیفیت زندگی بیماران آسیب مغزی تروماتیک در مرکز آموزشی درمانی پورسینا(رشت) 1389

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک

1389

مجری

5

بررسی اثر بلوک گیرنده های AT1 و نقش سیستم نیتریک اکساید روی آسیبهای ایجاد شده بوسیله استرس فیزیکی و روانی در حافظه احترازی غیر فعال، رفتارهای شبه اضطرابی و افسردگی در رت های نر

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک

1394

مجری

6

تاثیر رتینوئیک اسید (آل-ترانس و 13-سیس) بر روی بلوغ و لقاح آزمایشگاهی تخمک های نابالغ موش سوری

دکتر ابراهیم نصیری

1389

مجری

7

بررسی سفالومتری در نوزادان و کودکان زیر شش سال طبیعی و مبتلایان به بیماری مادرزادی قلبی در رشت در سال 1387

دکتر ابراهیم نصیری

1388

مجری

8

بررسی اثر محافظتی گیاه کلاه میر حسن برگه دار(Acantholimon bracteatum) بر آسیب کبدی ناشی از فرمالدهید در موش های نر بالغ نژاد سوری

دکتر ابراهیم نصیری

1393

مجری

9

چگونگی بیان فاکتور آغاز کننده یوکاریوت 4e (EIF4E) در سرطان های پوست

دکتر زیور صالحی

1385

مجری

10

ارتباط پلی مورفیسم P53 در کدون 72 و الودگی با ویروس HPV در بیماران مبتلا به سرطان

دکتر زیور صالحی

1390

مجری

11

استفاده از Antisence (ASOs Oligonucleotides) اختصاصی VEGF در درمان سرطان

دکتر زیور صالحی

1390

مجری

12

نقش مایع مغزی نخاعی در رشد و نمو طبیعی و غیر طبیعی کورتکس مغز

دکتر فرهاد مشایخی

1383

مجری

13

بررسی غلظت فاکتور رشد انسولین مانند I در مایع مغزی نخاعی در طول رشد و نمو جنین موش

دکتر فرهاد مشایخی

1388

مجری

14

نقش CNTF در بیماری مالتیپل اسکلزوریس

دکتر فرهاد مشایخی

1390

مجری

15

مقایسه فراوانی نسبی انواع MS در بیماران مبتلا به MS با تشنج و بدون تشنج مراجعه کننده به کلینیک امام رضا و انجمن ام اس گیلان

دکتر عالیا صابری

1389

مجری

16

بررسی میزان فراوانی کاهش شنوائی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به کلینیک امام رضا و انجمن ام اس گیلان

دکتر عالیا صابری

1388

مجری

17

بررسی ارتباط سطح سرمی هموسیستئین با پیش آگهی استروک ایسکمیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا

دکتر عالیا صابری

1389

مجری

18

بر آورد بهترین نقطه جداسازی (cut off) تشخیص افسردگی بر اساس پرسشنامه 21 گزینه ای بک در بیماران مبتلا بهMS مراجعه کننده به انجمن MS استان گیلان

دکتر بابک بخشایش

1391

مجری

19

بررسی عوامل پیش بینی کننده در پیامد سه ماهه بیماران دچار خونریزی داخل مغزی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینا

دکتر بابک بخشایش

1391

مجری

20

بررسی مقایسه ای اثر ممانتین و دارونما بر پیامد و نتایج عملکردی بیماران مبتلا به سکته های مغزی خونریزی دهنده داخل مغزی

دکتر بابک بخشایش

1391

مجری

21

مقایسه ارزش تشخیصیIndirect MR orthographyوMRI conventional در تشخیص پاتولوژی های مفصل زانو در بیماران با درد زانو ارجاع شده به بیمارستان پورسینای رشت در سال 1391

دکتر علی بابایی جندقی

1391

مجری

22

بررسی تغییرات همودینامیک درناژ وریدی مغز در بیماران دچارMultiple sclerosis در مقایسه با گروه کنترل

دکتر علی بابایی جندقی

1392

مجری

23

مقایسه پاسخ به درمان تزریق زیرجلدی و داخل غلافی کورتیکواستروئید با هدایت سونوگرافی در درمان انگشت ماشه ای در کلینیک امام رضا (ع) بیمارستان پورسنا رشت

دکتر علی بابایی جندقی

1391

همکار اصلی

24

بررسی تاثیر انترکولین 1B، گلی بنکلامیدو سیر بر تشکیل نیتریک اکساید و اپوپتوز در کشت سلول B

دکتر ملک معین انصار

1383

مجری

25

بررسی سطح سرمی PSA (آنتی ژن اختصاصی پروستات) در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان دکتر حشمت رشت

دکتر ملک معین انصار

1393

مجری

26

بررسی اثر و مکانیسم عصاره آبی-الکلی گیاه رازک (Humulus Lupulus) بر درد در موش سوری نر

دکتر ملک معین انصار

1393

همکار اصلی

27

استخراج و تلخیص سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسان بالغ و بررسی اثربخشی آنها بر حافظه تخریب شده ناشی از کولشیسین در موش صحرایی

دکتر پروین بابایی

1385

مجری

28

تاثیر افزایش و کاهش میزان دوپامین قشر میانی پری فرونتال بر روی شرطی شدن ناشی از ترس در موش

دکتر پروین بابایی

1384

مجری

29

مطالعه ساختارهای مغز در جریان حافظه و استرس هیجانی با استفاده از برانگیختگی ژن C-FOS

دکتر پروین بابایی

1382

مجری

30

بررسی میزان شیوع و بروز بیماری مولتیپل اسکلروزیس در استان گیلان 96-1395

دکتر مظفر حسینی نژاد

1397

مجری

31

مقایسه اثر تزریق آپوتل و پتدین در تسکین درد پس از عمل لامینکتومی

دکتر محمدرضا امام هادی

1395

مجری

32

بررسی ارتباط وضعیت شناختی و ناتوانی عملکردی در بیماران دچار سکته مغزی مراجعه کننده به کلینیک مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1396

دکتر مظفر حسینی نژاد

 

مجری

33

تأثیر رولیپرام بر میزان آپوپتوز ، آنژیوژنز، شاخص Ki67و رشد تومور و بقای موش های سوری BALB/c حامل زنوگرافت هتروتوپیک گلیوبلاستوما C6 رت

دکتر سارا رمضانی

1396

مجری

34

بررسی مقایسهﺍﯼ اثربخشی اندانسترون وریدی با پرومتازین عضلانی در درمان بیماران مبتلا به سرگیجه حاد محیطی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینا سال 1396

دکتر عالیا صابری

1396

مجری

35

ارزیابی مهمترین معیارهای تعیین کننده سن بیولوژیکی مهره های سرویکال بر اساس MRI و مقایسه آن با سن تقویمی بیماران مراجعه کننده به مراکز تصویربرداری شهر رشت در سال 1396

دکتر مظفر حسینی نژاد

1396

مجری

36

بررسی اثر فلاونوئید گلیکوزیدی خالص برگ ازگیل بر شاخص های استرس اکسیداتیو و آپوپتوز در مغز موش های آلزایمری ماده

دکتر پروین بابایی

1396

مجری

37

تعیین ارتباط بین ژنوتیپ ها و آلل ها ی ژنهای هدف p53 با مننژیوما . یک مطالعه مورد-شاهدی

دکتر زیور صالحی-دکتر عالیا صابری

1396

مجری

38

تأثیر رولیپرام بر میزان آپوپتوز ، آنژیوژنز، شاخص  Ki67و رشد تومور و بقای موش های سوری BALB/c  حامل زنوگرافت هتروتوپیک گلیوبلاستوما C6 رت

دکتر سارا رمضانی

1396

مجری

39

تشخیص افتراقی درد ناشی از بیرون زدگی دیسک کمر و سندروم درد میوفاشیال با استفاده از تصویر برداری MRI وآزمون های بالینی در بیماران مبتلا  به کمردرد مزمن مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در سال 1396

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک

1396

مجری

 

آخرین بروز رسانی : 1400/06/09 08:55